Patronky

 

 

magda habrmnanová

Magda Habrmanová

Magda Habrmanová působí na ostravské hospodářské komoře již řadu let. Pozici ředitelky zastává od roku 2002. K manažerským aktivitám související s řízením úřadu a koordinací komorových aktivit na krajské úrovni, se pojí její aktivity v oblastech regionálního rozvoje a podnikatelského prostředí, rozvoje lidských zdrojů, projektového řízení, podpory mezinárodního obchodu aj.

Své zkušenosti zúročuje působením např. v Regionální stálé konferenci Moravskoslezského kraje, Správní radě Slezské univerzity Opava, Poradním sboru Úřadu práce Ostrava, Správní radě Nadačního fondu Veolia či Českomoravské asociaci podnikatelek a manažerek. 

 


hana malurová

Hana Malurová

Hana Malurová vystudovala Ostravskou univerzitu, titul MBA získala na The Nottingham Trent University. Většinu svého profesního života věnovala práci ve firmě ESKON, s.r.o., jež  nabízí komplexní řešení identifikace osob a předmětů. Ve firmě Eskon začínala v roce 1995 na pozici obchodního referenta a dnes je již jedinou majitelkou a jednatelkou firmy a zaměstnává 25 lidí. V loňském ročníku soutěže Lady Business získala v konkurenci 17 přihlášených podnikatelek první místo.  Jejím osobním krédem, kterým se při podnikání řídí, je být náročná k sobě i k ostatním a také to, že  úspěšná firma trendy vytváří, ne je pouze sleduje.

 

 

 


dana diváková

Dana Diváková

Dana Diváková v roce 2003 založila a po celou dobu řídí Institut komunitního rozvoje. Ve své práci se zaměřuje zejména na zpracování strategických plánů pro města a obce, především v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Poskytuje také konzultace pro města a obce v oblasti komunikace s veřejností či konzultační činnost pro neziskové organizace. Komunitní plánování realizovala společně s týmem ve 41 obcích, např. Sdružení obcí Hlučínska, Statutární město Ostrava, DSO Slezská brána ad. Je uznávanou lektorkou především v oblasti MA21, Zapojování veřejnosti do rozvoje měst a obcí, Komunitní plánování, Příprava a řízení projektů, Fundraising, Facilitace, měkké dovednosti. Je jedním z nejbližších spolupracovníků Národní sítě Zdravých měst. Je facilitátorkou procesů ve městech a obcích v celé ČR. Podílí se na zpracování metodiky MAP. Zpracovala přes 30 vzdělávacích materiálů či metodických listů. Dlouhodobě se věnuje podpoře rozvoje neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, pravidelně vzdělává zástupce neziskových organizací a společně s nimi zpracovala Strategii rozvoje NNO.  Její heslo je „Každý den užít jako poslední a být ku pomoci těm, kdož pomoci chtějí.“